Tin doanh nghiêp
  TDH: lập chi nhánh và Sàn giao dịch bất động sản    
  Vinacomin ký khoản vay hợp vốn 58 triệu USD    
  Sông Đà 9.09 5 năm nhìn lại    
  VIETSECWINDOW MỞ RA CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG MỚI    
  Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối doanh nghiệp trung ương phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững    
Quảng cáo
Thông tin công ty  
Tên công ty: Công ty Xi măng Nghi Sơn
Tên viết tắt: Nghi Son Cement Corporation
Tên giao dịch: Nghi Son Cement Corporation
Ngày đăng ký: 9/29/2008 12:00:00 AM
Địa chỉ: Xã Hải Thượng
Quận huyện: Tĩnh Gia
Thành phố: Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: +84 (37) 386 2013 - 386 2017
Fax: +84 (37) 386 2015
Email: sale&planning@nghison.com.vn
Website: http://www.nghison.com.vn
Cấp độ công ty: VIP
Loại hình doanh nghiệp: Công ty liên doanh
Số vốn đầu tư: Trên 1000 tỷ
Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu xây dựng
Số kinh doanh: 1
Sản phẩm: Xi măng
Nhân lực: Từ 500 đến 1000 nhân viên
Sàn chứng khoán: Chưa lên sàn
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Diễn giải:

Giới thiệu