Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 11319
Liên kết web
 
Quảng cáo
Liên minh chiến lược giữa các tập đoàn kinh tế nhà nước – Mô hình thúc đẩy phát triển hội nhập    

1- Về quá trình liên kết doanh nghiệp của các nước