Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 3
Số lượt truy cập: 4824
Liên kết web
 
Quảng cáo
Nâng cao tính độc lập trong cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật    

LTS: Ngày 8/12/2000 Hiệp Hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS) đã tổ chức cuộc hội thảo mang tiêu đề trên. Nội dung chủ đề của Hội thảo mang tính thời sự và cấp bách. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quan tâm tham dự và có phát biểu trong hội thảo nói đến tầm quan trọng của tư vấn xây dựng. Tham dự hội thảo có rất nhiều nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện của các công ty tư vấn … Tạp chí Người Xây dựng tóm lược một số ý chính của Hội thảo.