Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 27
Số lượt truy cập: 22069
Liên kết web
 
Quảng cáo
Những ý tưởng mới về Thành phố thông minh, thành phố trí thức cần được quan tâm trong quy hoạch đô thị    

Công tác quy hoạch mỗi đô thị, mỗi thành phố luôn luôn cần thiết trong sự phát triển của một vùng và mỗi quốc gia, điều đó có lẽ đã trở thành nhận thức chung của xã hội. Tuy nhiên Quy hoạch đô thị hiện đang đứng trước những thách thức mới của thời đại với hai mặt rõ rệt: