Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 11319
Liên kết web
 
Quảng cáo
Vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng, đặc điểm và hậu quả    

Tính chất điều chỉnh của hệ thống pháp luật vào đầu tư XD là điều chỉnh về quy tắc xử sự đối với cá nhân, tổ chức liên quan được làm cái gì, bị cấm cái gì, và phải làm gì.

Điều chỉnh về trách nhiệm pháp luật đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật, cùng những biện pháp chế tài nhằm đảm bảo việc thi hành đúng pháp luật; điều chỉnh về việc xác định hành vi vi phạm pháp luật.