Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 10
Số lượt truy cập: 22072
Liên kết web
 
Quảng cáo
Tính hiện thực về nhà ở cho người thu nhập thấp    

Nhu cầu nhà ở mang tính xã hội , bao gồm các đối tượng dân cư ở thành thị, nông thôn, người già, trẻ con, người giàu, người nghèo. Tùy theo khả năng, điều kiện cụ thể, việc tạo lập chỗ ở có thể theo nhiều hình thức như thuê, mua, tự làm nhà.. Hàng triệu ngôi nhà thông qua quỹ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đã được trao cho người nghèo ở nông thôn sở hữu sử dụng..