Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 6
Số lượt truy cập: 12843
Liên kết web
 
Quảng cáo
Cổ phần hoá - Phác thảo bức tranh toàn cảnh    

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, cổ phần hoá chắc chắn sẽ là một trong những trang chói lửa nhất: Lóng lánh ánh vàng và chói đỏ máu lửa.