Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 8
Số lượt truy cập: 20226
Liên kết web
 
Quảng cáo
Thị trường bất động sản - Những vấn đề đặt ra và biện pháp tháo gỡ    

Thị trường bất động sản trên thế giới đã có từ lâu năm, song ở nước ta mới hình thành và phát triển khoảng gần 20 năm nay. Hoạt động của thị trường bất động sản liên quan rất lớn đến tài sản quốc gia, đến các đơn vị, địa phương và từng hộ gia đình.