Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 2
Số lượt truy cập: 24738
Liên kết web
 
Quảng cáo
Đề xuất cách tính chỉ số giá xây dựng bình quân    

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Điều 4 Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Trong đó chi phí dự phòng bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá, chi phí dự phòng được tính trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng. Tuy nhiên, để tính chỉ số giá xây dựng bình quân cho từng dự án cụ thể hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, trong nội dung bài báo này tác giả đề xuất cách tính chi tiết chỉ số giá xây dựng như sau: