Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 8
Số lượt truy cập: 20226
Liên kết web
 
Quảng cáo
Một số vấn đền tiết kiệm năng lượng trong điều kiện xiết chặt các yêu cầu sinh thái    

Trong một phần tư cuối cùng của thế kỷ XX nhân loại đã phải đối mặt với sự cần thiết giảm tác động của nền sản xuất công nghiệp đang gia tăng đến tình trạng sinh thái, vì thế các yêu cầu về giảm thiểu các chất phát thải độc hại đã trở nên cấp bách và nghiêm ngặt hơn.