Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 465
Số lượt truy cập: 65300
Liên kết web
 
Quảng cáo
Dự án trễ vì yếu quản lý hợp đồng sau đấu thầu”    

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án treo, hay sự “chây ì” của nhà thầu khi thực hiện hợp đồng, là do công tác quản lý hợp đồng sau khi đấu thầu của các chủ dự án đang tồn tại nhiều bất cập, yếu kém.