Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 475
Số lượt truy cập: 65308
Liên kết web
 
Quảng cáo
Quy hoạch giao thông phải đi trước và gắn kết với quy hoạch phát triển đô thị    

Đó là kiến nghị của các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông đề xuất tại hội thảo “Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng tại Việt Nam”, do Trường Đại học Giao thông Vận tải phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt (Đức) tổ chức ngày 1/12 tại Hà Nội.