Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 474
Số lượt truy cập: 65307
Liên kết web
 
Quảng cáo
Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tại TPHCM    

Thủ tướng đã ký quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tại TPHCM đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.