Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 475
Số lượt truy cập: 65308
Liên kết web
 
Quảng cáo
Giữ nguyên tính chất của KKT Nhơn Hội    

Đây là một phần nội dung kết luận của Bộ Xây dựng về việc thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung KKT Nhơn Hội. Theo đó, không điều chỉnh phạm vi, quy mô, tính chất của KKT đã xác định trong Quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội đã được Chính phủ phê duyệt. Việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với quy mô của một số khu chức năng để đáp ứng nhu cầu đầu tư và tăng hiệu quả khai thác sử dụng quỹ đất của KKT.