Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 319
Số lượt truy cập: 66188
Liên kết web
 
Quảng cáo
Cơ hội phát triển Hà Nội thành đô thị độc đáo    

QH301208-1.jpgNgày 26/12, Bộ Xây dựng và Liên danh nhà thầu Perkins Eastman (Hoa Kỳ), Posco E&C, Jina (Hàn Quốc) đã chính thức ký hợp đồng tư vấn quốc tế lập quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với số tiền đầu tư gần 6,4 triệu USD. Nhân sự kiện này, báo giới đã phỏng vấn ông Bradford Perkins - Chủ tịch Perkins Eastman.

* Thưa ông, đến thời điểm này liên danh đã có những ý tưởng quy hoạch ban đầu nào cho đồ án quy hoạch chung Hà Nội chưa?