Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 320
Số lượt truy cập: 66189
Liên kết web
 
Quảng cáo
Để Thủ đô hấp dẫn…    

Cuộc họp của Chính phủ với Hà Nội có quá nhiều những vấn đề đáng bàn được kết lại bằng thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Không thể để Hà Nội đứng 31/63 tỉnh, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh". Điều đó có nghĩa muốn Thủ đô trở nên hấp dẫn, Hà Nội phải sớm thay đổi, từ tư duy kinh tế đến cách thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, hạ tầng giao thông, đô thị...