Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 320
Số lượt truy cập: 66189
Liên kết web
 
Quảng cáo
Kỳ quan trên biển - Kiến trúc sư Nga trình diễn kiến trúc trên nước    

Kiến trúc sư Nga nổi tiếng ở Nga vì những thiết kế theo chủ nghĩa giải toả kết cấu độc đáo của ông. Thực chất  của chủ nghĩa giải toả kết cấu là sự giải toả  và phân giải chủ nghĩa kết cấu.

Cái mà chủ nghĩa giải toả kết cấu phản đối là lập trường đối kháng nhị nguyên, cũng phản đối phương thức giả tạo của chủ nghĩa hậu hiện đại, vì vậy thông qua phương pháp nhấn mạnh đa nguyên hóa mà làm cho nhộn nhịp để đạt mục đích thiết lập tính công năng mới. Chủ nghĩa giải toả kết cấu là thủ pháp nghệ thuật rất có hiệu lực đối với thiết kế. Chủ nghĩa giải toả kết cấu hoàn toàn không phải là phương thức chủ nghĩa vô chính phủ trong thiết kế hoặc là phương pháp thiết kế làm theo ý thích, mà có đặc điểm nghiên cứu rất sâu xem nặng các yếu tố kết cấu nội tại và tính tổng thể. Alesander Asadov vận dụng quan niệm thiết kế này để thiết kế công trình trên nước này.