Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 320
Số lượt truy cập: 66189
Liên kết web
 
Quảng cáo
Mỹ:”Nhà nổi trên nước”- Ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu    

Một ý tưởng mới về “Đồ đựng trên nước” (waterpod) đã được các nhà nghệ thuật và các nhà khoa học ở thành phố