Color Palette Selector
Thông tin công ty  
Tên công ty: Công ty Xi măng Nghi Sơn
Tên viết tắt: Nghi Son Cement Corporation
Tên giao dịch: Nghi Son Cement Corporation
Ngày đăng ký: 9/29/2008 12:00:00 AM
Địa chỉ: Xã Hải Thượng
Quận huyện: Tĩnh Gia
Thành phố: Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: +84 (37) 386 2013 - 386 2017
Fax: +84 (37) 386 2015
Email: sale&planning@nghison.com.vn
Website:
Cấp độ công ty: Thành viên
Loại hình doanh nghiệp: Công ty liên doanh
Số vốn đầu tư: Trên 1000 tỷ
Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu xây dựng
Số kinh doanh: 1
Sản phẩm: Xi măng
Nhân lực: Từ 500 đến 1000 nhân viên
Sàn chứng khoán: Chưa lên sàn
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Diễn giải:

Giới thiệu