Color Palette Selector
Thông tin công ty  
Tên công ty: Công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng
Tên viết tắt: CONINCO
Tên giao dịch: Trần Văn Công
Ngày đăng ký: 4/17/2009 12:00:00 AM
Địa chỉ: Số 4 đường Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Quận huyện: Đống Đa
Thành phố: Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04)38523706
Fax: (84.4)35741231
Email: conincohn@coninco.com.vn
Website: http://coninco.com.vn
Cấp độ công ty: Thành viên
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước
Số vốn đầu tư: Từ 30 tỷ đến 40 tỷ
Lĩnh vực kinh doanh: Đa ngành nghề
Số kinh doanh: 103015582
Sản phẩm: Dịch vụ tư vấn, kiểm định xây dựng
Nhân lực: Từ 350 đến 400 nhân viên
Sàn chứng khoán: OTC
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Diễn giải: