Color Palette Selector
Thông tin công ty  
Tên công ty: Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng
Tên viết tắt: LICOGI
Tên giao dịch: Vũ Tiến Giao
Ngày đăng ký: 4/17/2009 12:00:00 AM
Địa chỉ: Nhà G1 - Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Quận huyện: Thanh Xuân
Thành phố: Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4)8542365
Fax: (84-4)8542655
Email: info@licogi.com.vn
Website: http://www.licogi.com.vn
Cấp độ công ty: Thành viên
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước
Số vốn đầu tư: Trên 1000 tỷ
Lĩnh vực kinh doanh: Thi công xây lắp Bất động sản Xuất nhập khẩu sản phẩm xây dựng Tư vấn dầu tư xây dựng Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xây dựng Tư vấn chuyển giao công nghệ
Số kinh doanh: 1000000000
Sản phẩm: Công trình xây dựng Sản phẩm ngành xây dựng
Nhân lực: Trên 1000 nhân viên
Sàn chứng khoán: Chưa lên sàn
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Diễn giải:

 

Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng LICOGI là một Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con  theo quyết định số 1635/QĐ-BXD ngày 30/11/2006 của Bộ Xây dựng.