Color Palette Selector
Thông tin công ty  
Tên công ty: Công ty Cổ phần Đại An
Tên viết tắt: DAIANJSCO
Tên giao dịch: Trương Tú Phương
Ngày đăng ký: 10/15/2009 12:00:00 AM
Địa chỉ: Khu công nghịêp Đại An, Tỉnh Hải Dương. Km 51, QL 51, Hải Dương
Quận huyện: Cầu Giấy
Thành phố: Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3203 555.872
Fax: (+84) 3203 555.875
Email: info@daianvietnam.com
Website: http://www.daianvietnam.com
Cấp độ công ty: Thành viên
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Số vốn đầu tư: Từ 1 tỷ đến 10 tỷ
Lĩnh vực kinh doanh: Bất Động sản
Số kinh doanh: 403000187
Sản phẩm: Thi công
Nhân lực: Từ 10 đến 50 nhân viên
Sàn chứng khoán: Chưa lên sàn
Tình trạng hoạt động: Tất cả các tình trạng
Diễn giải:

Công ty Cổ phần Đại An là Công ty đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, tư vấn xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà ở, nhà cho thuê cùng các dịch vụ xã hội khác phục vụ cho công nghiệp như: Trường học, bệnh viện và bảo hiểm y tế.