Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 468
Số lượt truy cập: 65302
Liên kết web
 
Quảng cáo
Xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình    

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 18/2008/TT-BXD hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.