Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 476
Số lượt truy cập: 65309
Liên kết web
 
Quảng cáo
Quỹ đất đem đấu giá phải phù hợp với quy hoạch    

UBND TP vừa ban hành theo Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND, quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn.