Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 3
Số lượt truy cập: 4825
Liên kết web
 
Quảng cáo
Vai trò quyết định của cán bộ trong mọi việc lớn nhỏ    

HCM_cbcxz.jpgTrong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc ươm trồng con người mới xã hội chủ nghĩa, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là công việc trọng đại của đất nước, của dân tộc, của Đảng. Và trong chiến lược “trồng người” mà Hồ Chí Minh mang hết toàn lực thực hiện, Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ của Đảng, của chính quyền. Hồ Chí Minh coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Người khẳng định “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.