Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 2
Số lượt truy cập: 5134
Liên kết web
 
Quảng cáo
Đảng cho ta mùa xuân    

dang_mua_xuan.jpg Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, mọi người chúng ta thường nhớ tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đẹp nhất, vĩ đại nhất, danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, quân đội ta, nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Chủ nghĩa Mác - Lê Nin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”.