Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 320
Số lượt truy cập: 66189
Liên kết web
 
Quảng cáo
Đề xuất thu phí môi trường để giảm xe cá nhân    

TD251208.jpgSở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM đề xuất thành phố thu phí môi trường đối với các loại xe cá nhân như một trong những giải pháp hạn chế sự bùng nổ của phương tiện.