Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 573
Số lượt truy cập: 65377
Liên kết web
 
Quảng cáo
Hội thảo “Quy hoạch, Đầu tư, Quản lý và Vận hành kết cấu hạ tầng"    

Ngày 12/12/2008, tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Bà Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Quy hoạch, Đầu tư, Vận hành kết cấu hạ tầng_ KCHT”. Đây là một trong những họat động thường niên quan trọng của Tổng Hội xây dựng Việt Nam tiếp theo các hội thảo đã được tổ chức như: “ Nâng cao hiệu quả phát triển KCHT_ năm 1999”, “Chống thất thoát trong đầu tư xây dựng- Nhìn từ nhiều phía_năm 2003”, “Hiệu quả vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước_ năm 2006” và nhiều hội thảo liên quan khác.