Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 475
Số lượt truy cập: 65308
Liên kết web
 
Quảng cáo
11 tháng, các dự án giao thông thực hiện 67% vốn ngân sách    

11 tháng, các dự án giao thông thực hiện 67% vốn ngân sách, đồng thời thực hiện đạt 63% kế hoạch vốn trái phiếu và hơn 2000 tỷ đồng vốn đầu tư theo hình thức BOT.