Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 3
Số lượt truy cập: 4824
Liên kết web
 
Quảng cáo
Thi ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm    

HG.jpgThành ph Hà Ni va phát đng “Cuc thi ý tưởng quy hoch và thiết kế đô th khu vc H Gươm” nhân dp k nim 1.000 năm Thăng Long - Hà Ni. Gii nht tr giá 50.000 USD.