Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 4
Số lượt truy cập: 4826
Liên kết web
 
Quảng cáo
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Luỹ kế giá trị đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2008 đạt 16.298 tỷ đồng    

Ước thực hiện giá trị khối lượng vốn đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được tháng 6/2008 là 2.500 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2008 đạt 16.298 tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch, trong đó: nguồn điện là 7.312 tỷ đồng, đạt 36,2% kế  hoạch; lưới điện truyền tải và phân phối 4.357 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch; các khối khác 420 tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch; trả nợ vốn vay Công ty mẹ 1.413 tỷ đồng (trên tổng số 3.030 tỷ đồng).