Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 11320
Liên kết web
 
Quảng cáo
UNDP hỗ trợ Việt Nam 2 triệu USD xây dựng chiến lược phát triển Kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2020    

Với dự án này, UNDP sẽ hỗ trợ 2 triệu USD để giúp Viện Chiến lược phát triển nghiên cứu, tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai.