Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 11320
Liên kết web
 
Quảng cáo
Sôi động mua lại, sáp nhập    

TBN-02-01.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2008 đã có 48 thương vụ M&A được thực hiện tại Việt