Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 11320
Liên kết web
 
Quảng cáo
Sắp rà soát việc triển khai các dự án FDI    

TBN-040808-03.jpg

Trong 7 tháng đầu năm 2008, đã có tới 45,28 tỷ USD vốn FDI

đăng ký vào Việt Nam, gấp hơn 2 lần tổng vốn FDI của cả năm 2007