Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 26
Số lượt truy cập: 22069
Liên kết web
 
Quảng cáo
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ là đầu mối trung chuyển, trung tâm giao thương của khu vực châu Á - Thái Bình Dương    

   TBN-1408-01.gifTrong tương lai, vùng kinh tế trọng điểm miền trung (vùng KTTĐMT - vùng Trung Trung Bộ), theo Quy hoạch xây dựng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ trở thành đầu mối trung chuyển và trung tâm giao thương, chế biến của vùng Mêkông lớn và khu vực châu Á - Thái Bình Dương

   Vùng KTTĐMT - vùng Trung Trung Bộ gồm TP Đà Nẵng, các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, là vùng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho miền Trung và Tây Nguyên, với ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển gắn với công nghiệp và dịch vụ. Vùng có diện tích 27.884 km2, dân số hơn 6,2 triệu người (năm 2006) và có nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và cảnh quan thiên nhiên đẹp.