Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 8
Số lượt truy cập: 20226
Liên kết web
 
Quảng cáo
Bộ Xây dựng là chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội    

Ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang cho Bộ Xây dựng.