Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 8
Số lượt truy cập: 20226
Liên kết web
 
Quảng cáo
Cấp phép xây dựng tạm cho nơi đã có qui hoạch nhưng chưa thực hiện    

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1906/BXD-HĐXD hướng dẫn việc cấp phép xây dựng tạm có thời hạn cho nhà ở riêng lẻ trong đô thị đối với khu vực đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.