Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 2
Số lượt truy cập: 24738
Liên kết web
 
Quảng cáo
Khởi công xây dựng dự án cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải    

Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải có tổng mức đầu tư 11.473 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng Việt Nam. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban QLDA 85 đại diện chủ đầu tư. Toàn bộ Dự án được chia làm 6 gói thầu gồm: 1 gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; 3 gói thầu xây lắp (trong đó gói số 1 xây dựng cảng container Cái Mép, gói thầu số 2 xây dựng cảng hàng hoá tổng hợp Thị Vải và gói thầu số 5 là xây dựng cầu và đường nối từ QL51 đến cảng Cái Mép); gói thầu số 3 nạo vét luồng, lắp đặt và cung cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu và gói thầu số 4 cung cấp dịch vụ và lắp đặt thiết bị khai thác cảng.