Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 2
Số lượt truy cập: 24738
Liên kết web
 
Quảng cáo
Chỉ định thầu trong đầu tư XDCB giao thông: Nên hạn chế tối đa    

Thời gian vừa qua, nhiều dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu không phát huy hiệu quả, các nhà thầu gặp nhiều khó khăn. Để chống thất thoát, lãng phí, hạn chế khó khăn và rủi ro cho các nhà thầu đồng thời tạo ra sự cạnh tranh, công bằng thật sự trong XDCB, đặc biệt trong ngành Giao thông thì trong tương lai cần hạn chế tối đa hình thức này.