Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 121
Số lượt truy cập: 59505
Liên kết web
 
Quảng cáo
Xây dựng nhà ở xã hội để kích cầu tiêu dùng    

Theo đó, tại phiên họp Chính phủ vừa qua đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an ninh xã hội. Trong đó, nhóm giải pháp thứ hai là đẩy mạnh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia.