Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 477
Số lượt truy cập: 65310
Liên kết web
 
Quảng cáo
Áp dụng chế độ bảo vệ chặt chẽ đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia    

CTANQG là cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; là nơi tập trung lưu giữ, bảo quản nhiều hồ sơ tài liệu, mẫu vật, hiện vật thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc có giá trị đặc biệt quan trọng về chính trị-ngoại giao, văn hóa-lịch sử... hoặc là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động nghiên cứu, hoạch định chủ trương, chính sách thuộc phạm vi bí mật nhà nước; là nơi bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái; là công trình đòi hỏi phải áp dụng các công tác bảo vệ đặc biệt, tuyệt đối an toàn trong quá trình khảo sát, thiết kế, xây dựng...