Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 123
Số lượt truy cập: 59507
Liên kết web
 
Quảng cáo
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển    

   Ngày 14/12, trong hơn 100 phút đối thoại thẳng thắn và cởi mở với các thành viên Chính phủ, những gương mặt doanh nhân trẻ (DNT) đại diện cho cộng đồng DNT Việt Nam ở trong và ngoài nước đã đề cập trực tiếp về những thách thức và cơ hội phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nguy cơ tiềm ẩn đối với doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước, về vai trò của giới DNT Việt Nam trước vận mệnh dân tộc…. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà DNT Việt Nam lần thứ III, được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 13 và 14/12..