Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
  

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 2
Số lượt truy cập: 5134
Liên kết web
 
Quảng cáo
Ngành xây dựng vẫn giữ mức tăng trưởng trên 27%    

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng giá trị sản xuất kinh doanh trong 6 tháng của các đơn vị thuộc Bộ đạt 50.586 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

   Đây là mức tăng trưởng cao và tương đối ổn định. Trong đó, khối xây lắp vẫn dẫn đầu với tổng giá trị thực hiện đạt 22.159 tỷ đồng, tăng 23,3%; khối sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng đạt 17.024 tỷ đồng, tăng 28,1%; giá trị tư vấn đạt 955 tỷ đồng, tăng 29,7%.