Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 476
Số lượt truy cập: 65309
Liên kết web
 
Quảng cáo
Bất động sản suy giảm: Lỗi tại ngân hàng?    

Những bàn luận về thị trường BĐS lại đang trở nên ầm ĩ với cảnh báo về sự nguy hiểm nếu thị trường không được giải cứu, và có ý kiến cho đây là lỗi từ phía ngân hàng.