Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 146
Số lượt truy cập: 64758
Liên kết web
 
Quảng cáo
THƯ NGỎ GỬI CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI – KTS. NGUYỄN THẾ THẢO    

Là người làm nghề thiết kế kiến trúc đã được nửa thế kỷ, tôi xin dùng sức tàn của mình nói vài điều tâm huyết, có thể  không vừa lòng ông Chủ tịch nhưng nghĩ rằng có lợi ích chung, ngẫm nghĩ lâu ngày và tôi thấy không thể không nói ra. Chỉ xin giới hạn ở vài điều về kiến trúc.