Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 320
Số lượt truy cập: 66189
Liên kết web
 
Quảng cáo
Vì sao bộ mặt đô thị Việt Nam bị chắp vá?    

Giáo sư Michael Leaf hiện giảng dạy tại trường quy hoạch cộng đồng và vùng, đồng thời là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học British Columbia, Canada.