Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 146
Số lượt truy cập: 64758
Liên kết web
 
Quảng cáo
Ứng dụng GIS trong phát triển đô thị: 10 năm vẫn chưa được chuẩn hóa    

Sau khoảng 10 năm áp dụng thí điểm, đến thời điểm này, hệ thống thông tin địa lý (GIS) được đánh giá là công nghệ phù hợp đối với các lĩnh vực liên quan đến yếu tố địa lý và không gian. GIS hỗ trợ rất tốt đối với những quyết định của các nhà quản lý trong kế hoạch phát triển đô thị. Nhưng vì những lý do gì mà GIS vẫn chưa được sử dụng rộng rãi hơn?… Đây là vấn đề được đặt ra trong hội thảo “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong phát triển đô thị” do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội.