Color Palette Selector
Giới thiệu    

logo thxdvn.gifTỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM
Vietnam Federation of Civil Engineering Associations - VFCEA  
Thành lập ngày 24 tháng 8 năm 1982
Địa chỉ: 625A đường La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 38314732 - 38314733 - 38314734 - 62750849
Fax: (84.4) 38314735
E-mail:  ;
Website: http://tonghoixaydungvn.org
  
Thành viên của

Thành viên Hội đồng Điều phối các

Được nhà nước tặng thưởng:

  -       Huân chương Lao động hạng hai (1997)

  -      Huân chương Lao động hạng nhất (2002)

 -   Huân chương Độc lập hạng ba  (2007) 

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng, Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể, Chi hội và hội viên là các công dân Việt Nam là chuyên gia đầu ngành về xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước.

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Hà Nội.

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam được gia nhập các tổ chức Hội cùng chuyên ngành trong khu vực và Quốc tế.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổng hội XDVN

1.      Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên trong việc tập hợp, động viên và giúp đỡ các cán bộ chuyên ngành về xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức góp phần đưa ngành xây dựng Việt Nam từng bước hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

2.      Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội về xây dựng; tham gia ý kiến về việc xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kế hoạch, dự án phát triển khoa học có liên quan đến chuyên ngành xây dựng;

3.      Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, lập các dự án ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng vào sản xuất và đời sống, tổng kết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng;

4.      Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật cho hội viên;

5.      Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội thành viên và hội viên theo đúng Điều lệ Tổng Hội và theo quy định của pháp luật;.

6.      Đại diện cho các Hội thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng Hội;

7.      Được gây quỹ của Tổng Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động;

8.      Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, các tổ chức khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước về xây dựng.

 

 

(THXDVN)
Quay lại
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo