Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 476
Số lượt truy cập: 65309
Liên kết web
 
Quảng cáo
Lãng phí ở dự án "thiên đường nghỉ dưỡng" Mỹ Lâm    

Ðược thuê 179.884 m2 đất và khởi công xây dựng từ tháng 4-2006 nhưng sau 30 tháng, dự án vẫn đang ở giai đoạn... khởi động. Ðây là một sự lãng phí lớn tài nguyên và vi phạm nghiêm trọng các quy định về Luật Ðất đai của Dự án "thiên đường nghỉ dưỡng" Mỹ Lâm (Tuyên Quang).