Color Palette Selector
Tiêu điểm
Quy hoạch đô thị
Tìm kiếm
 

Bộ đếm lượt truy cập
Số người Online: 465
Số lượt truy cập: 65300
Liên kết web
 
Quảng cáo
Chuyên gia Canada: Việt Nam vẫn ở thế mạnh    

Ông Don Lam cho rằng ý kiến của ông và các đồng nghiệp Canada khác về cơ hội làm ăn ở Việt Nam là không thay đổi, vì họ vẫn thấy giá trị và tiềm năng lớn trên khắp đất nước Việt Nam. Năm 2007, Việt